Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są popularne metody wyceny przedsiębiorstw i firm

Transakcje sprzedaży i kupna firm są często spotykane, dziś to jest stosowana powszechnie praktyka w biznesie. Jeżeli obie strony są na to zdecydowane, to zostaje kwestia ustalenia na odpowiednim poziomie ceny. W takim przypadku wykorzystywana jest bardzo często profesjonalna wycena spółki, stanowiąca punkt wyjścia do ewentualnych negocjacji i rozmów. Na wycenę firmy wpływ ma wiele różnych czynników, i im taka firma będzie miała większą wielkość, tym trudniej może być oszacować jej wartość. Aktualnie dostępnych jest kilka rodzajów takich wycen, jakie różnią się znacznie od siebie podejściem, a ostatecznie również i końcowym wynikiem.

Dlatego też w każdym przypadku należy dobrać odpowiednią metodę do konkretnego przypadku, aby ona była możliwie jak najbardziej precyzyjna. Przez wielu specjalistów uznawana za najprostszą jest metoda majątkowa, opierająca się ocenieniu wartości pasywów i aktywów, i odjęciu ich od siebie. Takie założenie jest słuszne w przypadkach, kiedy faktycznie majątek stały czy ruchomy ma największy wpływ na wartość firmy. Lecz jeżeli zaczną się pojawiać kwestie patentów, znaków towarowych, czy różnych innych wartości niematerialnych, to można otrzymać znacznie różny od stanu faktycznego wynik.

Dlatego też w licznych przypadkach biuro aktuarialne sięgnie po jakieś inne rozwiązanie, jakie powinno dać bardziej realną sumę. Kolejną z chętnie używanych typów wycen jest metoda wykorzystująca dochody. Ona z kolei opiera się na ocenie przepływów finansowych, jakie dają obraz tego, jak dany biznes jest rentowny i ile zarobi się na nim. Obecnie jest ona często stosowana, zwłaszcza w przypadku większych firm, ponieważ zdaniem wielu osób daje najwiarygodniejsze dane. W ramach dochodowej wyceny używanych jest też kilka podstaw wycen, tu też wybiera się najbardziej odpowiednie w danej sytuacji rozwiązanie. A w niektórych przypadkach sprawdzi się najlepiej porównawcza wycena. Opiera się ona na tym, że wartość danej firmy szacowana jest w oparciu o wartość innych firm, działających w tej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz